Tích hợp

API tích hợp thẻ cào trên Napthengay.com
Mô tả
Địa chỉ Web services: http://api.napthengay.com/v2/
Request method: POST

Sơ đồ hệ thống

Đổi thẻ cào thành tiền mặt là dịch vụ nổi bật và được sử dụng nhiều nhất từ các khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ trên website. Hỗ trợ khách hàng quy đổi các loại thẻ cào điện thoại, thẻ cào game của các nhà mạng hiện nay với mức giá tốt nhất, nhanh chóng nhất.

Đóng vai trò là cầu nối giữa giữa các website mua bán, thương mại với người dùng (sử dụng dịch vụ), cung cấp giải pháp tích hợp thanh toán thẻ cào cho các website, ứng dụng thương mại điện tử, tạo một thị trường kinh doanh rộng lớn hơn, tiện lợi hơn với các phương thức thanh toán đa dạng hơn.

Nền tảng công nghệ tiên tiến, bảo mật thông tin người dùng tốt nhất và mã hóa các dữ liệu an toàn, Napthengay.com là lựa chọn tốt nhất cho bạn.

Tham số đầu vào

Tên tham số Kiểu dữ liệu Bắt buộc? Mô tả
merchant_id String Yes Mã MerchantID đăng ký trên Napthengay
api_email String Yes Email đăng ký tài khoản trên Napthengay.com
trans_id String Yes Mã TransactionId xác định giao dịch bên khách hàng
card_id String Yes Loại thẻ cào là 1 trong số loại (VINA, MOBI, VIETTEL, VTC, GATE)
card_value String Yes Mệnh giá thẻ cào cần nạp (Chọn chính xác,sai mệnh giá sẽ không được nhận tiền)
pin_field String Yes Mã Pin thẻ cào dưới lớp bạc
seri_field String Yes Mã Seri thẻ
algo_mode String No Thuật toán mã hóa tạo data_sign (md5 hoặc hmac)
data_sign String Yes Trường mô tả tính toàn vẹn dữ liệu gửi lên (Mô tả bên dưới)
– Trong đó các tham số do Napthengay.com cung cấp bao gồm:
  • merchant_id.
  • api_email.
  • secure_pass (Key bí mật) : dùng để tạo ra data_sign(xem thêm phần cơ chế bảo mật).

Bảng độ dài quy định pin_field và seri_field

ID Code Loại thẻ pin_field seri_field
3 VINA Vinaphone 12,14 9-15
2 MOBI Mobifone 12,14 9-15
1 VIETTEL Viettel 13-15 11-15
4 ZING Zing (Vinagame) 13-15 11-15
5 FPT Gate (FPT) 13-15 11-15
6 VTC VCoin (VTC) 13-15 11-15

Bảng Mã Lỗi

Status Code Trạng thái Mô tả
100 Thành công Giao dịch nạp thành công
101 Lỗi dữ liệu Dữ liệu DataSign không đúng.
102 Lỗi từ nhà mạng Mạng đang bảo trị hoặc sự cố
103 Lỗi Tài khoản không đúng hoặc đang bị khóa
104 Lỗi MerchantId không chính xác hoặc chưa kích hoạt
105 Lỗi từ Napthengay Hệ thống quá tải
106 Lỗi thẻ cào Mệnh giá thẻ cào không được hỗ trợ
107 Lỗi nạp thẻ Thẻ trễ hoặc hệ thống đang gặp sự cố
108 Lỗi nạp thẻ Thông tin thẻ nạp không chính xác
109 Lỗi nạp thẻ Nạp thẻ thành công nhưng sai mệnh giá nên không nhận được tiền
110 Lỗi Hệ thống quá tải
111 Lỗi Sai định dạng thẻ cào
112 Lỗi Nạp thẻ quá nhanh trong 1 phút
113 Lỗi Nạp sai liên tiếp quá nhiều lần. Tạm khóa
114 Lỗi Thẻ này đã nạp thành công vào hệ thống rồi.
0 Lỗi dữ liệu Dữ liệu gửi lên không chính xác

Cơ chế bảo mật

Mô tả cách tạo Field data_sign trên tham số gửi đi cần có:

  1. Dữ liệu gửi đi (rawData) = Nối liền các tham số gửi đi theo thứ tự Alphabel key dữ liệu
  2. Key bí mật (secure_pass) = Giá trị secure_pass khi đăng ký Merchant Id
  3. Thuật toán tạo data_sign = hash_hmac (“SHA1”,rawData, secure_pass)
  4. Loại thuật toán (algo_mode) = hmac hoặc md5
  5. Code mẫu php tham khảo
function hmacCreateDataSign(&$args, $secure_code , $algo_mode){ 
if(empty($args) || !$secure_code){ 
//Lỗi dữ liệu đầu vào return false; 
}  

if($algo_mode == "hmac")  
   return = hash_hmac("SHA1",implode("",$args),$secure_code); 
else retrun = md5(implode("",$args).$secure_code);
}

Làm sao để có các thông số merchant_id và secure_pass?

Để có các thông số này thì bạn cần đăng ký tài khoản tại trang http://account.napthengay.com ,sau đó vào phần Site tích hợp và đăng ký website cần tích hợp. Hệ thông sẽ cung cấp ngay cho bạn ID kết nối (merchant_id) và mật khẩu giao tiếp (secure_pass) . Để biết thêm cách sử dụng vui lòng xem ví dụ bên dưới

Kiểm tra trạng thái các mạng và chiết khấu:

Để xem tình trạng các mạng hiện tại. Các bạn có thể truy cập link sau

Link : http://api.napthengay.com/Status.php

Dữ liệu trả về : JSON

Định dạng :[{“id”:”1″,”name”:”Viettel”,”status”:”1″,”fee”:”28″},{“id”:”2″,”name”:”Mobi”,”status”:”1″,”fee”:”31″},{“id”:”3″,”name”:”Vina”,”status”:”1″,”fee”:”29″},{“id”:”4″,”name”:”Zing (Vinagame)”,”status”:”1″,”fee”:”20″},{“id”:”5″,”name”:”Gate (FPT)”,”status”:”1″,”fee”:”32″},{“id”:”6″,”name”:”VCoin (VTC)”,”status”:”1″,”fee”:”32″}]

Ví dụ mẫu về tích hợp thẻ cào

Code tích hợp mẫu PHP : tải về
Code tích hợp mẫu DotNet : tải về
Code tích hợp cho WordPress ,plugin cho Woocommerce: tải về

Inbox Fanpage